top of page

Informatie

Via de onderstaande subpagina’s is de volgende informatie te vinden:

 

Algemene Informatie

algemene informatie over het bekken, de bekkenbodem en het al of niet goed functioneren daarvan in begrijpelijke taal, voor patiënten en medici.

​ 

Informatie voor verwijzers

Informatie voor (para)medici die te maken hebben met patiënten met klachten rond het bekken en van de bekkenbodem. Bij deze subpagina kunt u via buttons kiezen voor informatie die voor alle beroepsgroepen interessant kan zijn en voor gespecificeerde informatie per beroepsgroep.

bottom of page